Mentorin merkintöjä 21- Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaisiani kohtaan oikeudenmukainen…

Mentorin merkintöjä 20 – Kansallisen turvallisuuden johtaminen kumpuaa kansalaisten maanpuolustussuhteesta