PÄÄKIRJOITUS

Mentorin merkintöjä 21- Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaisiani kohtaan oikeudenmukainen…