Olli Teirilä: Täydellistä sodankäyntiä? – Ajatuksia sodasta ja sodankäynnistä tämän hetken Euroopassa

Juha Tuominen: Hajautettu taistelutapa edellyttää yhteisöllistä ja innovatiivista asiantuntijuutta