Risto Sinkko: Maanpuolustustahdon tutkimuksesta ja kenraali Valtasen elämäntyöstä

Mentorin merkintöjä 23 – Varusmiespalveluksesta pidättäytyminen yhteiskunnan rakennemuutoksen rappio-oireena