Irina Olkkonen: Teoriasta käytäntöön – pedagoginen johtaminen on osaamisen kehittämistä ja yhteisen tavoitteen eteen tekemistä

Teemu Kilpeläinen: Ballistiset ohjukset ja niiden torjunta – Kylmän sodan aikaisen uhan paluu yleiseen tietoisuuteen