Mentorin merkintöjä 23 – Varusmiespalveluksesta pidättäytyminen yhteiskunnan rakennemuutoksen rappio-oireena

Mentorin merkintöjä 22 – Maria Tyysterin maanpuolustustyössä välittyvät yhteisöllisyys, ilo ja hyvinvointi”

Mentorin merkintöjä 21- Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaisiani kohtaan oikeudenmukainen…

Mentorin merkintöjä 20 – Kansallisen turvallisuuden johtaminen kumpuaa kansalaisten maanpuolustussuhteesta