Kylkirauta 2/2023 ilmestyy 22.6. teemalla Sotataito

Sotataito on aika ajoin toistuva teema Kylkirauta-lehdessä. Sotataito on upseerikoulutuksen kovaa ydintä ja sen kehitystä on syytä seurata tiiviisti.

Nyt uutta näkökulmaa ja esimerkkejä sotataitoon tarjoilee käynnissä oleva Ukrainan sota. Kylkiraudan teema-artikkelit on pyritty sitomaan Ukrainan sotaan ja sen oppeihin. Toista vuotta käynnissä ollut sota tarjoaa meille suomalaisille arvokkaita oppeja erityisesti Venäjän tavasta käydä sotaa.

Yhtenä alustavana ja keskeisenä oppina voidaan jo nyt todeta, että käsityksemme Venäjän operaatiotaidosta ja taktiikasta on ollut oikea. Se, kuinka huonosti Venäjä on kyennyt soveltamaan taisteluoppiaan, on puolestaan ällistyttävää.