Blogit

Pedagogista johtamista, laadukasta osaamista ja ketterää suorituskykyä

Juha TuominenKapt Juha Tuominen

Pedagogisen johtamisen ketju kentälle ja käytäntöön!

Pedagoginen johtaminen on osaamisen johtamista. Se on toimintaa, jossa esimies suuntaa alaisten oppimista, luo oppimista edistävää ilmapiiriä, tukee oppimisprosesseja ja johtaa kokonaisuutta esimerkillään (Viitala 2002, 187). Pedagoginen johtaja huolehtii opetustyön suunnittelun ja organisoinnin lisäksi erityisesti osaamisen ja oppimisen laadullisesta kehittymisestä (Raasumaa 2010).

Pedagoginen johtaminen on sitä, että esimies tietää, mitä hänen työyhteisössään tapahtuu, miksi, miten ja kenen kanssa. Pedagoginen johtaminen tarjoaa käyttökelpoisen mallin, jonka avulla myös sotilasorganisaatiot voivat kehittää sekä yksilöiden osaamista että koko organisaation suorituskykyä.