Artikkelit

Verkkolehden artikkeli- ja blogiarkisto

 
facebook 0420copy       twitter-bird-blue-on-white

Artikkelit

Turvallisuuskysymys: Vaalit tulevat – oletko valmis?

Risto Sinkko

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS) piti joulun alla seminaarin journalisteille (linkki MTS:n sivuille). Turvallisuusasiantuntijoiden esityksissä yksi yhteinen teema oli tuleviin vaaleihimme liittyvä vihamielinen vaikuttaminen sosiaalisessa mediassa. Jos vaikuttaminen ei ole suorastaan vihamielistä, pyritään sillä kuitenkin tukemaan joitakin ehdokkaita tai horjuttamaan toisten asemaa. Ilmiöhän tunnetaan jo monista vaaleista, USA:n presidentinvaaleista, Iso-Britannian brexit-äänestyksestä, Ranskasta ja muista maista. Uusia tutkimuksia on myös Ruotsin juuri pidetyistä valtiopäivävaaleista.

Asiantuntijoiden näkemys oli yhtenäinen siinä, että hybridivaikuttamisen tekijät tulevat autoritaarisista valtioista. Vaikuttamisen kohteena ovat avoimet demokratiat, joiden on puolustauduttava. Hybridivaikuttamisen rinnalla tulevat taloudellinen vaikuttaminen ja myös kulttuurinen vaikuttaminen, vaikkapa radioasemat. Esimerkkinä mainittiin Tampereella toimiva radioasema.

Sinänsä mistään uudesta ilmiöstä ei ole kysymys. Esimerkkinä mainittiin Talvisodan aloitustapahtumat – Neuvostoliitto ampui tykistöllä Neuvostoliiton alueelle ja käytti väitettyä ampumista perusteena sodan aloittamiselle. Vaalien alla vihamielisellä vaikuttamisella pyritään yleisen epäluottamuksen kasvattamiseen kohdeyhteiskunnassa, äänestysaktiivisuuden laskemiseen ja demokraattisen järjestelmän kiistämiseen vaalien uskottavuutta horjuttamalla.

Venäjä-peikko ei ole poistunut – MTS-tutkimus julkistettiin

Risto Sinkko

Maanpuolustustiedotuksen Suunnittelukunnan (MTS) vuosittainen maanpuolustustahto (linkki vuoden 2018 kyselyyn) julkistettiin marraskuun lopussa. Tarkastelen tässä tulosta sellaisenaan, mutta myös verrattuna viime vuosien vastaaviin tuloksiin.

Sinkko 1 3011028

Vuoden 2014 MTS:n kysely tehtiin loppuvuodesta kuten nytkin. Ajankohta osui Venäjän Ukrainassa ja Krimillä toteuttamien toimenpiteiden jälkeen. Monissa tutkimuksen kattamissa asioissa oli poikkeuksellisen suuria muutoksia. Ihmisten tuntema maailmantilanteen turvattomuuden tunne kasvoi samoin kuin lähialueiden sotilaallisen tilanteen koettu uhka, yleisen asevelvollisuuden tuki kasvoi ja myös Nato-jäsenyyden tuki kasvoi. Puolustusvoimien määrärahojen korottamista toivovien osuus vastaajista kasvoi vahvasti.

Sinkko 2 3011028

Samanlaisia mielipideilmaston muutoksia havaittiin myös Ruotsissa sikäläisen MSB:n (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) tilaamissa mittauksissa. Nyt julkistetussa tutkimuksessa näkemys Venäjän toiminnasta aiheutuvista uhkista on säilynyt pitkälti samanlaisena, vaikka kriisitilanteen uutisointi mediassa on vähentynyt. Viimepäivien kiristynyt tilanne Asovan merellä ei ole ehtinyt vaikuttaa tutkimustuloksiin, tietojenkeruu oli tehty jo aikaisemmin.

Puolustusvoimien määrärahojen korotusta toivovien osuus oli nyt 40 prosenttia vastaajista, vuonna 2013 osuus oli 32 prosenttia. Vuoden 2014 tapahtumien jälkeen korottamista tuki jopa 56 prosenttia sen vuoden tutkimuksen vastaajista.

Ukrainan-Krimin tapahtumien jälkeen Vasemmistoliiton ja Vihreiden kannattajien tuki yleiselle asevelvollisuudelle kasvoi selvästi. Nyt tämä vaikutus näyttää hälvenneen.

Mentorin merkintöjä 15: "Lobbauksen liukkaat lonkerot"

Kurvinen Pekka

Sotatieteiden kandidaattien Ihmisten johtaminen -opintojakson suola on teemapäivä, jona vierailemme parissa kolmessa julkisessa, yksityisessä tai kolmannen sektorin yhteisössä. Näkyvänä, eksplisiittisenä tavoitteena on luoda käsitys yleisimmin keskeisen sidosryhmäorganisaation johtamisen nelikentästä – ihmisten ja asioiden johtamisjärjestelyistä sekä organisaatiokulttuurista ja -rakenteesta.

Piiloiset, hiljaiset tai syvätavoitteet ovat kuitenkin yhteisövierailun hedelmällisintä antia: teemapäivä tarjoaa osallistujille oivallisen mahdollisuuden tutustua toinen toiseensa. Etenkin poikkeusoloissa on ensiarvoista, kun tuntee vastapelurinsa nimeltä, tämän luonteen, toimintatavat ja resurssit. Yhteistoiminta sujuu, kun voi suoraan kilauttaa kaverille, jolloin kumpikin osapuoli on oitis jyvällä tarpeista ja tavoitteista.

Taistelussa on kyse omien etujen tavoittelemisesta, kilpailukyvyn parantamisesta ja kilpailuedun saavuttamisesta – voittamisesta. Vanhan sanonnan mukaisesta sodassa ja rakkaudessa kaikki keinot ovat sallittuja.

Ja näiden keinojen kehittämisessä aineelliseen niukkuuteen tottunut suomalaissoturi on jo perimältään luovuuden lipunkantaja – lobbauksen lähettiläs.

Upseerin lesken ajatuksia

Sairanen Jaana Elina  

Kun kemiat ja elämänkokemus kohtaavat, syntyy yhteinen onnellinen elämä ja rakkaus. Turvallinen ja hyvä mies, joka pysyy sanojensa takana - sanoin vihkipapille, kun kerroin Ykän luonteesta Tyrvännön kauniin puukirkon sakastissa syyskuussa 2011 vähän ennen kuin sanoimme toisillemme ”Tahdon” läheistemme läsnä ollessa.

Elämä oli hyvää ja helppoa. Olimme onnellisia ja rakastuneita. Osasimme arvostaa keskinäistä rakkautta. Ykän ura Puolustusvoimissa sai rinnalleen minun työkokemukseni niin käräjäoikeudesta, vankilasta, poliisihallinnosta kuin Puolustusvoimistakin – yrittäjyyttäni unohtamatta. Se yhdisti ja lujitti meitä toisiimme. Keskinäinen huumori, nauru ja ajatusmaailma olivat arkea.

Kotona Ykä oli rento, nauravainen ja tunteita osoittava vaatimaton mies. Hän arvosti ja kunnioitti minua puolisona ja naisena. Niin miehenä kuin upseerinakin häneen pystyi luottamaan. Kun Ykä puki virkapuvun päälleen, hänestä tuli hetkessä ryhdikäs upseeri, ja olemuksellaan hän sai rivit järjestykseen ja ojennukseen. Muistokirjoituksessa Ykää pidettiin suoraviivaisena ja vastuunkantavana upseerina, jonka kanssa oli helppo työskennellä. Kotona hän oli Elämäni Ritari: arvostin häntä suuresti ja olin hänestä ylpeä.