Artikkelit

Verkkolehden artikkeli- ja blogiarkisto

 
facebook 0420copy       twitter-bird-blue-on-white

Puolueet sopuisina maanpuolustuksesta

Sinkko uusi

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) vaaliseminaari Ostrobotnialla 27.2.2019 (linkki MTS:n sivuille) sujui sopuisissa tunnelmissa. Erityisiä kiistanaiheita ei noussut esille, vaikka hallitus ja oppositio pitivätkin omat rivinsä.

Juontajana toiminut toimittaja Pekka Ervasti hauskutti yleisöä tilaisuuden aluksi pyytämällä paneelin poliitikko-osallistujilta kouluarvosanan puolustusministeri Jussi Niinistölle. Hallituskumppanit tukivat häntä paremmilla lukemilla kuin opposition edustajat. ”Sapiskaa” Niinistö sai opposition naisilta ministerille sopimattomasta puhetavasta, kukkakaalipuheista. Taleban-sanaa ei sentään mainittu.

Yleisvaikutelma monista puolustusvoimia koskevista arvioista oli se, että erityisiä konkreettisia ongelmia ei osoitettu. Kriittiset kommentit heijastivat tietyllä tavalla hyvinvoivan yhteiskunnan painotuksia, muun muassa puolustusvoimiin kohdistuvaa vaatimusta ilmasto- ja ympäristöasioiden huomioon ottamisessa. Suhtautuminen ruokaan nähtiin osana ilmastoon vaikuttamista. Ihantalassakin taisteltiin hernekeiton voimalla, muistutettiin.

Panelistit 27.2.19 MTS

Kansainväliset harjoitukset

Ervasti alusti keskustelua kansainvälisestä harjoitustoiminnasta muistuttamalla panelisteja siitä, että viime vuoden alkupuolella harjoituksia koskevissa asioissa oli tietokatko jopa tasavallan presidentin, hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunnan ja puolustusvoimien välillä. Keskustelijoiden kesken yleisimmäksi mielipiteeksi jäi kuitenkin se, että kansainvälisiä harjoituksia tarvitaan.

Puolustusvoimien uutena lakiin tulleena tehtävänä muistutettiin ulkomaisen avun antamisesta. Se edellyttää yhteistoiminnan ja yhteensopivuuden harjoittelemista. Suomessa harjoituksia johtavat aina suomalaiset.

Kriittisimpiä kommentteja herättivät amerikkalaisten julkiset esiintymiset harjoitusten yhteydessä, niitä pidettiin poliittisina kannanottoina ja siinä mielessä vieraille epäsopivina. Tiedottaminen harjoituksista pitäisi hoitaa toisin. Keskustapuolueen Matti Vanhanen piti tärkeänä, ettei harjoituksista lähde vääriä signaaleja naapureillemme.

Hävittäjähankinta

Hävittäjähankinnassa myötäilivät keskustelijat SDP:n kansanedustaja Sirpa Paateron puheenvuoroa siitä, että eduskunnassa käsiteltäessä mietintöä puolustusselonteosta kaikki puolueet sitoutuivat siihen, että poistuva puolustuskyky turvataan ja hintahaarukka on 7-10 miljardia. Yhteistä näkemystä ei kuitenkaan esitetty siitä, mikä on hävittäjien lukumäärä. Paatero piti lukumääräkeskustelua jopa absurdina.

Puolustusministeri Jussi Niinistö nokitti kuin pokerinpelaaja. Hänen esityksensä oli se, että hankitaan puheena olevat 64 hävittäjää, ja varaudutaan lisäksi 36 koneen optioon 2030-luvulla, jos turvallisuustilanne sitä edellyttää ja talous mahdollistaa hankinnan. Niinistö vertasi tilannetta Ruotsiin, jossa nyt on 100 hävittäjää. Hänen mielestään sotilasasiantuntijoiden mukaan 100–120 olisi uskottavalle puolustukselle sopiva määrä.

Kutsunnat ja naiset

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo esitti näkemyksenään, että kutsunnat on järjestettävä myös naisille. Kustannus olisi 3,2 miljoonaa euroa. Tähän puolustusministeri Niinistö kommentoi, että kutsunnat tarkoittavat palvelukseen määräämistä. Tuo 3,2 miljoonaa on vain terveystarkastuksiin tarvittava summa. Keskustapuolueen kansanedustaja Matti Vanhanen esitti, että kansalaispalveluksen järjestämiseen osallistuisivat muutkin ministeriöt kuin vain puolustusministeriö. Laajasta kansalaispalveluksesta hyötyisi koko yhteiskunta.

Keskustelussa kutsunnat nähtiin naisille tarjottavan tiedon lähteenä. Vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen oli sitä mieltä, että ketään ei voi pakottaa edes asepalvelukseen, kutsunnat naisille olisivat vapaaehtoiset.

Niinistö kommentoi lisäksi, että tarvitaan lisää henkilökuntaa ja tiloja, mikäli naisetkin määrättäisiin kutsuntoihin. – Perustan mielelläni lisää varuskuntia, jos annetaan resursseja. Mikäli tähän mennään, siviilipalveluksesta pitäisi luopua, se on hyödytön järjestelmä. Olen valmis lyömään ensimmäisen kuokaniskun lähimetsään vaikka heti.

Maanpuolustustahto

Pitkin matkaa seminaarissa keskusteltiin MTS:n viime syksyn tutkimustuloksesta siitä, että maanpuolustustahto on alentunut erityisesti nuorten ikäryhmissä. Tutkimusraportin mukaan erityisesti vihreiden joukossa pudotus on ollut huomattava. Juontaja Ervasti jopa irvaili siitä, onko syntymässä uusi käpykaarti. Panelistien mukaan tutkimustulos on otettava vakavasti, mutta muutosta ei kuitenkaan pidetty välttämättä hälyttävänä. (Itse en kommentoi tässä kyseistä tutkimusta enempää, mutta arvioni on, että tutkimuksen toteutuksessa on vakavia teknisiä ongelmia. Palaan asiaan toisissa yhteyksissä.)

Risto Sinkko
ST, Senior Analyst, Insight360 Oy