Artikkelit

Verkkolehden artikkeli- ja blogiarkisto

 
facebook 0420copy       twitter-bird-blue-on-white

Eurobarometri: Suomalaiset luottavat puolustusvoimiin ja poliisiin

Risto Sinkko      

Joulun aika on minulle perinteisesti mielenkiintoinen siksi, että yleensä jouluksi valmistuu Euroopan Komission tilaama Eurobarometrin syksyn tutkimus (linkki tutkimukseen). Sen kenttätyö tehdään marraskuussa kaikissa 28 jäsenmaassa sekä viidessä mahdollisessa jäsenmaassa. Suomen kansallinen raportti on luettavissa tästä linkistä.

Tutkimusta varten haastatellaan noin 1 000 henkilöä joka maassa. Tutkimuksia on tehty jäsenmaissa 1970-luvulta asti. Nykyisin niitä tehdään kaksi kertaa vuodessa.

 Eurobarometer 1

Tutkimuksen taulukkoraportissa on 199 sivua, ja mielestäni niiden lukeminen on jännittävää, jopa jouluun sopivaa. Raportissa ei kylläkään ole juonta hyvän romaanin tapaan, eikä järkyttäviä juonen käänteitäkään.

Tutkimuksessa selvitetään perinteisesti kansalaisten luottamusta maansa eri toimijoihin, niin hallitukseen, kansanedustuslaitokseen, oikeuslaitokseen kuin mediaankin samoin kuin poliisiin ja armeijaan.

Meillä Suomessa puolustusvoimiin luottaminen on ollut jatkuvasti huippua, niin nytkin. Vastaajista 94 prosenttia kertoo luottamuksesta, ja luotettu on myös poliisi, 91 prosenttia. Luottamusluvut ovat molemmille olleet jatkuvasti yli 90 prosenttia, muutaman prosenttiyksikön vaihtelulla.

 Eurobarometri 2018

Nämä luvut ovat poikkeuksellisen korkeita kaikkiin tutkittuihin maihin verrattuna. Todettakoon, että ruotsalaisista maansa asevoimiin luottaa 76 prosenttia ja poliisiin 86 prosenttia. Mielipidetutkijana tiedän, että esitetyillä kysymyksillä saatuihin tuloksiin vaikuttaa se kyselyn ympäristö, jossa asioita käsitellään. Kun mukana on yhteiskunnan keskeisiä instituutioita, säätelee se vastaajien ajattelua, kyselyhän on ikään kuin keskustelua.

Kyllä huonojakin luottamuslukuja on saatu, meillä 26 prosenttia vastaajista sanoo luottavansa poliittisiin puolueisiin, sosiaaliseen mediaan sanoo luottavansa 14 prosenttia suomalaisista vastaajista. Hallitus saa luottamusluvukseen 56 prosenttia.

Myös medialla on tapana tehdä uutisia teettämällä mielipidetutkimuksia. Toisena päivänä alkanutta tammikuuta Yleisradio julkisti tutkimuksen (linkki julkaisuun) ilmastonmuutoksesta huolestumisesta. Sen mukaan 89 prosenttia tutkituista vastasi, että ilmastonmuutos on erittäin tai melko vakava ongelma.

Tämä kiinnitti huomiotani, koska Eurobarometritutkimuksessa ainoastaan 14 prosenttia vastaajista piti ilmastonmuutosta ja ympäristöongelmia tärkeimpänä maata koskevana ongelmana. Tärkeimmäksi ongelmaksi määriteltiin terveyteen ja sosiaaliseen turvallisuuteen liittyvät ongelmat, eli se meidän sote 41 prosentin mielestä.

Mielipidekysymys mittaa niin kuin se esitetään, ja kuten edellä totesin, kysyttävien asioiden ympäristö saattaa ohjata vastaajien kysymysten hahmottamista.