Upseerikoulutus 240-vuotta juhlaseminaari 5.8.2017 Ristiinassa

Etelä-Savon Kadettipiiri ja Suur-Savon reserviupseeripiiri järjestivät Suomalaisen upseerikoulutuksen 240-vuotisen historian kunniaksi aiheeseen liittyvän juhlaseminaarin lauantaina 5.8.2017 Ristiinassa. Ristiina soveltui seminaarin pitopaikaksi erinomaisen hyvin, sillä juuri Ristiinassa eversti Yrjö Maunu Sprengtporten aloitti upseerien kouluttamisen 240 vuotta sitten.

Juhlapäivän tilaisuudet aloitettiin kunnioittamalla sotiemme veteraanien muistoa Ristiinan sankarihautausmaalla. Sankarivainajien muistomerkille seppeleen laskivat Kadettikoulun johtaja eversti Jukka Jokinen sekä Reserviupseeriliiton liittovaltuuston puheenjohtaja majuri (res) Markus Lassheikki. Tilaisuuden juhlallisuutta lisäsivät muistomerkin kunniavartiomiehet kadetti Taneli Ripatti ja kadetti Jeremias Lipsanen.

Juhlaseminaari järjestettiin Ristiinan koulukeskuksessa. Etelä-Savon kadettipiirin puheenjohtajan, majuri Mika Barckin avauspuheenvuoron ja puolustusvoimien, Kadettikunnan sekä Reserviupseeriliiton tervehdysten jälkeen seminaari yleisö pääsi kuulemaan prikaatinkenraali (evp) Asko Kilpisen esitystä upseerikoulutuksen kehitysvaiheista alkaen Ristiinasta ja päätyen Haapaniemen -Haminan - Helsingin Munkkiniemen kautta Santahaminaan ja vuoteen 1940.

Mikkelin kaupungin tarjoaman kahvin jälkeen Maanpuolustuskorkeakoulun vararehtori, eversti Markku Hutka jatkoi upseerikoulutuksen aikamatkaa vuodesta 1940 päätyen upseerikoulutukseen nykytilan esitykseen sekä nähtävissä olevaan tulevaisuuteen.

Upseerikoulutus 3

Upseerikoulutuksen aikamatkan jälkeen eversti (evp) Hannu Hyppönen kutsui paneelikeskusteluun alustuksien pitäjien lisäksi kadetti Taneli Ripatin sekä vänrikki (res) Pekka Tiensuun. Paneelikeskustelussa keskusteltiin mm. upseerin koulutukseen ja upseerin tehtäviin liittyvistä mieleenpainuvista kokemuksista, yhteisestä arvopohjasta sekä kansainvälistymisen vaikutuksesta upseerien koulutukseen ja palvelustehtäviin. Prikaatinkenraali (evp) Asko Kilpinen kannusti olemaan aidosti ylpeä upseeriston osaamisesta ja valmiuksista kansainvälisessä yhteistoiminnassa. Suomalaisen upseeriston, niin reserviupseerien kuin kadettiupseerienkin, osaaminen kestää vertailun muiden maiden upseeristoon.

Paneelikeskustelun jälkeen nautittiin kenttälounas upseerikoulutuksen alkusijoilla, Yrjö Maunu Sprengtportenin virkatalon pihamaalla. Kenttälounaan yhteydessä 240 vuoden takaiseen sotisopaan puetut Savon Jääkärit äkseerasivat ja professori Jari Valkonen esitteli Sotakoulujen taloa ja sen kunnostusprojektia. Nykyiselle paikalleen vuonna 1799 siirretty talo on rakennuksena harvinainen. Niin sanotusta karoliinista tyylisuuntaa edustavia everstin virkataloja on Suomessa säilynyt vain kaksi ja tällä perusteella rakennus on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennushistoriallisesti kohteeksi. Kunnostusprojektin tavoitteena on saattaa talo jälleen käyttökuntoon ristiinalaisten käyttöön. Paljon on tehty ja paljon on vielä tehtävää, mutta projekti etenee.

Savon Jääkärit

Kadettikoulun johtaja, eversti Jukka Jokinen luovutti Kadettikunnan ansiomitalin paikallisen reserviupseerikerhon puheenjohtajalle kapteeni (res) Erkki Rantalaiselle ja kiitti paikallisia toimijoita seminaarin järjestelyistä.

Seminaarin päätössanat lausui Suur-Savon reserviupseeripiirin edustajana kapteeni (res) Pentti Nuutilainen. Päätössanoissaan Nuutilainen kertoi järjestelyiden sujuneen upseerijärjestön, Ristiina-seuran sekä Mikkelin kaupungin osalta maanpuolustuksen hengessä kitkattomasti ja kiitti kaikkia järjestelyihin osallistuneita tahoja seminaarin mahdollistamisesta.

Päätös