Uusimmassa numerossa

 
facebook 0420copy       twitter-bird-blue-on-white

Suomen Sotahistoriallinen Seura palkitsi pro gradu -tutkielmia

Suomen Sotahistoriallinen Seura palkitsi 19.3. Helsingissä vuoden 2017 parhaita sota- ja sotilashistoriaan liittyviä pro gradu -tutkielmia.

Kilpailun voitto jaettiin kahden tasavahvan tutkielman kesken, joiden molempien tekijät saivat 3 000 euron stipendin. Voittajat olivat valtiotieteen maisteri Mikko Virta (Helsinki) Helsingin yliopistosta ja sotatieteiden maisteri, kapteeni Marko Siirtola (Sodankylä) Maanpuolustuskorkeakoulusta. Kolmannen palkinnon ja 1 000 euron stipendin sai filosofian maisteri Jenni Löppönen (Kuopio) Itä-Suomen yliopistosta. 

Seuran arvioiden mukaan Mikko Virran tutkielma (Hävittäjäseikkailu 1954 – Suomen MiG-suihkukonekaupan nousu ja tuho kylmän sodan kulisseissa) kohdistuu Suomen kylmän sodan ajan poliittisen historian yhteen mielenkiintoiseen episodiin, joka on samalla osa puolustushallinnon ja puolustusvoimien historiaa. Tutkimus avaa näkökulmia politiikan ja puolustusvoimien materiaalihankintojen välisiin suhteisiin osana neuvostosuhteita ja alkamassa ollutta idänkauppaa 1950-luvun alkuvuosina. Virta analysoi ansiokkaasti Suomen tuolloista sisä-, ulko- ja kauppapoliittista tilannetta ja ilmapiiriä. Hän kykenee asettamaan hävittäjähankkeen taitavasti oikeaan poliittiseen kontekstiin ja rakentaa tapahtumille uskottavan selitysmallin. Hänen systemaattinen ja metodologisesti vankka tutkimuksensa tuottaa vakuuttavia tuloksia ja selkeästi uutta tietoa.

Marko Siirtolan tutkimus (Metsä – rajoite vai mahdollisuus? Uomaan ampumakokeilu suomalaisen metsätaistelun suunnannäyttäjänä vuonna 1934) on erinomainen esimerkki sotataidon historian pitkästä tutkimusperinteestä puolustusvoimissa. Siirtola on perehtynyt aiheeseensa syvällisesti ja rakentanut siitä jäntevän ja kurinalaisesti etenevän tutkimuksen, jossa pohditaan ansiokkaasti metsätaistelukokeilujen ja taktiikan kehitystä ja vuorovaikutussuhteita. Huolellisesti laadittu ja hallittu tutkimus tuottaa merkittäviä tuloksia ja kiinnostavaa uutta tietoa suomalaisen taktiikan kehittymisestä 1930-luvun lopulla yhden keskeisen osa-alueen – maaston ja olosuhteiden hyväksikäytön – osalta. Siirtolan tutkimus on erinomainen lisä suomalaisen sotataidon historian tutkimuskenttään.

Jenni Löppösen tutkimus (Lapsisotilaana Sri Lankan sisällissodan tamilitiikereissä 1987–2007) tarjoaa uudenlaisen, eläytyvän näkökulman yhteen sodankäynnin ilmiöön eli lapsisotilaiden käyttöön. Löppösen tutkimus tuo lapsisotilasilmiön tarkasteluun uutta tietoa, jolla on laajempaakin kiinnostavuutta, ja se on myös hyvä esimerkki uuden sotahistorian tutkimuksesta. 

Kaatuneiden muistosäätiö on tukenut gradu-kilpailun järjestämistä taloudellisesti.

Lisätietoja gradu-kilpailusta saa palkintotoimikunnan puheenjohtajalta filosofian tohtori Tapio Koskimieheltä, tapio.koskimies(at)gmail.com, puh. 050-3385675.

Tietoja seuran toiminnasta on saatavissa seuran sivuilla (linkki) sekä puheenjohtajalta dosentti Mikko Karjalaiselta, historia.karjalainen(at)gmail.com, puh. 040-5635002.