Uusimmassa numerossa

 
facebook 0420copy       twitter-bird-blue-on-white

"Suomi kylmässä sodassa" -multimedia uudistettu

Kansi

Kadettikunta on toiminut jo pitkään yhteistyössä monien koulutusalan yhteisöjen kanssa tuottaen opetusmateriaalia Suomen turvallisuuspolitiikasta. Uusimmasta tuotannosta mainittakoon internetistä saatavilla olevat Maailman muutos ja Suomi (2011) ja Turvallisuuspolitiikan tietopankki (2016).

Kadettikunnan tuottama, lähinnä opetuskäyttöön tarkoitettu multimedia ja siihen liittynyt kirja Suomi kylmässä sodassa julkaistiin alun perin vuonna 2006. Silloin tuotannosta vastasi projektiorganisaatio, joka työskenteli kahden vuoden. Näin haluttiin varmistaa, että aineisto tuli huolellisesti valmistetuksi ja tarkastetuksi, jotta se voi toimia koulujen käytössä opetus- ja itseopiskelumateriaalina.

Multimedia vuodelta 2006 on ollut vapaasti opiskelukäytössä CD-romina ja internet-sivustoilla. Samanniminen kirja Otavan kustantamana on ollut kirjakauppamyynnissä. Multimedian tekninen perusta alkoi kuitenkin vanheta jo muutaman vuoden kuluessa internet-käyttöä ajatellen. Myös kuvituksen laatuvaatimukset ovat kasvaneet kaiken aikaa, joten siitäkin syystä alkoi tulla tarvetta koko ohjelman uudistamiseen.

Uutta multimediatekniikkaa

Multimedian uudistustyö alkoi keväällä 2016 ja saatettiin päätökseen tämän vuoden huhtikuussa. Se on perustettu uusimmille teknisille ratkaisuille, joissa on otettu huomioon internetin käyttö eri muodoissaan, siis myös mobiililaitteilla. Internet-osoite on: www.kylmasota.fi , mutta aineisto löytyy myös suoraan hakusanoilla.

Uudistetusta käsikirjoituksesta on edelleen vastannut VTT, eversti (evp) Pekka Visuri ja multimedian teknisestä valmistamisesta toimitusjohtaja Aarno Unkila (Nero&Progress Oy). Viimeistelyvaiheessa toimitustyöhön liittyi myös VTT, kenraalimajuri (evp) Pertti Salminen. Tuottajana on toiminut Kadettikunnan pääsihteeri, eversti (evp) Juha Tammikivi.

Verrattuna edelliseen versioon on tekstiä ja kuvitusta jonkin verran laajennettu ja samalla koko aineisto saatettu ajan tasalle. Samalla poistettiin eräitä opetusteknisiä osia, joita ei enää katsottu tarvittavan.

Sisältö kattaa vuodet 1944-1991

Kylmän sodan ajan tarkastelu on jaettu viiteen pääjaksoon, minkä lisäksi lopussa on arviointia siitä, miten Suomi selvisi kylmästä sodasta. Pääjaksot, esimerkiksi ”Toisen maailmansodan jälkeinen aika 1944-1955”, jakaantuvat edelleen 19 alajaksoon, joista ensimmäinen on ”Suomi sodasta rauhaan”. Niihin sisältyy yhteensä 115 alalukua, esimerkiksi ”Ratkaisujen kesä 1944”.

Avaussivuja on yhteensä noin 800, joista jokainen sisältää ensin lyhyen helposti omaksuttavan yleiskuvaussivun (bulletti-tekstin ja kuvan). Tarkennukset otsikolla ”Lisää aiheesta” tulevat esille vierittämällä sivua alaspäin. Lisäksi sivujen alaosasta aukeaa yleensä muutama tietolaatikko. Ne voivat olla artikkeleita, kuvia, karttoja tai videoita. ”Laatikoita” ja videoita on yhteensä noin 500, ja niihin on yleensä merkitty myös tarkat lähdeviitteet.

Kuvitukseen on käytetty noin 1 200 erilaista kuvaa, jotka on valittu niin, että ne kuvaavat käsiteltävää ajanjaksoa ja siten luovat tapahtumille ”ajankuvan”. Lukuisat linkit ohjaavat videoihin, joista mainittakoon erityisesti YLE:ltä käyttöön saatu runsas uutismateriaali kylmän sodan loppuvaiheista.

Sisältöä on tässä turha lähteä kuvaamaan lähemmin, koska jokainen käyttäjä löytää helposti kiinnostuksensa kohteet. Koko multimedian aineiston huolella läpikäynyttä voikin jo nimittää melkoiseksi kylmän sodan historian tuntijaksi.

Tästä linkistä pääsee "Suomi kylmässä sodassa" -multimediaan.

Pekka Visuri