Uusimmassa numerossa

 
facebook 0420copy       twitter-bird-blue-on-white

Risto Sinkon mielipidekartoitus "Saako pahan tappaa" -seminaarille

Risto SinkkoRisto Sinkko

 

 

Kadettikunta ja Suomen Sotatieteellinen Seura järjestivät yhteistoiminnassa Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen kanssa "Saako pahan tappaa" -seminaarin Tieteiden talossa 3.5.2017. 

Huolestuneita kansalaisia huolestuttavien johtajien maailmassa

Presidentti Trumpin ulkopolitiikasta huolestuneita on 56 % tutkimuksen vastaajista, presidentti Putinin ulkopoliittisista toimista huolestuneita on 54 %. Eniten kansalaisia näyttää huolestuttavan kuitenkin lähialueiden terrorismi (Pietari ja Tukholma), 62 % vastaajista sanoo näin. Terrori-iskuista muualla Euroopassa huolestuneita on 52 %.

Viron, Latvian ja Liettuan sotilaallinen tilanne ei näytä huolestuttavan suomalaisia, huolestuneita on ainoastaan 11 %.

Presidentti Halosen ajatus ns. pakkokotiuttamisten keskeyttämisestä ei saa tukea, vaan 54 % näkee tavoiteltavana toimenpiteenä kotiuttamisen nopeuttamisen. Jopa SDP:n kannattajista ehdoton enemmistö (sama 54 %) ajattelee näin. Tutkimus tehtiin ennen presidentin kannan julkituloa.

Lähes puolet tutkimuksen vastaajista kannattaa suojelupoliisin ja poliisin toiminnan tehostamista ja valtuuksien lisäämistä sekä verkkotiedustelun lisäämistä. Tutkimus on tehty ennen kuin valtioneuvoston näitä toimenpiteitä koskevat päätökset tulivat julkisuuteen.

Yli puolet Vihreiden ja Vasemmistoliiton kannattajista on huolestuneita vihamielisestä nettikirjoittelusta. Mahdollinen tulkinta on, että näiden puolueiden kannattajat kokevat kirjoittelun kohdistuvan itseensä ja omiin mielipiteisiinsä.

Yllättävää ei ole, että tiukin kanta terrorismi- ja maahanmuuttokysymyksissä on Perussuomalaisten kannattajilla. Puolueiden kannattajien vertailu viittaa siihen, että samantapainen asenneprofiili on 20-30 prosentilla muidenkin puolueiden kannattajista.

Tästä linkistä pääsee mielipidekartoitukseen liittyvään kuvasarjaan.

Lisätietoja: ST Risto Sinkko, puh. 050-62282, r.sinkko(at)kolumbus.fi