Uusimmassa numerossa

 
facebook 0420copy       twitter-bird-blue-on-white

Timo Hirvonen ja Tuomas Koskenniemi: Euroopan unionin puolustusyhteistyön mahdollisuudet

Suomen kolmas Euroopan unionin puheenjohtajakausi on loppusuoralla. Euroopan unioni on Suomelle merkittävä vaikuttamiskanava ja turvallisuusyhteisö. Unionin yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa on tiivistety ja syvennetty turvallisuusympäristön muututtua.

Puolustuksen näkökulmasta moni asia on toisin kuin Suomen aiempina puheenjohtajakausina. Vuonna 2009 voimaan tulleen Lissabonin sopimuksen myötä puheenjohtajamaan rooli on muuttunut: nykyään tärkeimpänä tehtävänä on tukea Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa puolustusyhteistyön edistämisessä.

Suomen puheenjohtajakausi on jälleen osoittanut, että pienikin yksittäinen jäsenvaltio voi määrätietoisella työllä ohjata Euroopan unionin puolustuskeskustelun suuntaa. Puheenjohtajalla on ylimääräinen megafoni, mutta vaikuttaakseen ei tarvitse odottaa seuraavaa puheenjohtajakautta. Tarvitaan ajatuksia, aloitteellisuutta ja hyviä suhteita niin instituutioihin kuin muihin jäsenvaltioihinkin.

Puheenjohtajakauden lopuksi on tärkeää varmistaa, että Suomen ajamat teemat pysyvät Euroopan unionin asialistalla. Hybridiuhkia koskevan työn koordinoinniksi on perustettu Suomen johdolla uusia rakenteita, ja toiminnalle annetaan joulukuussa ohjausta neuvoston päätelmillä. Digitalisaatioon ja tekoälyyn ovat tarttuneet niin Euroopan unionin sotilasesikunta, puolustusvirasto, ulkosuhdehallinto kuin komissiokin.

Lue koko artikkeli tästä.