Uusimmassa numerossa

 
facebook 0420copy       twitter-bird-blue-on-white

Teemu Tallberg - Vapaaehtoisuus ja yhteiskunnallinen turvallisuustyönjako

Suomessa turvallisuuden hyväksi tehtävästä työstä osa tehdään palkattuna, osa kansalaisvelvollisuudesta ja osa vapaaehtoistyönä. Millainen rooli vapaaehtoisuudella on turvallisuustyönjaossa, ja millainen sen tulisi olla? Voiko turvallisuutta rakentaa vapaaehtoisuuden varaan?

Suomalaisten maanpuolustustahto on tunnetusti korkealla ja vakaalla tasolla. Maanpuolustustahdon tutkimukset kertovat siitä, onko aseellisella puolustuksella kansalaisten tuki ja ovatko kansalaiset tarvittaessa itse valmiita puolustamaan maataan. Kansalaisten suhde maanpuolustukseen on kuitenkin myös paljon muuta: maanpuolustukseen liittyviä asenteita, tietoja ja taitoja, luottamusta ja toimijuutta. Maanpuolustus on järjestelmiä, asiantuntemusta ja politiikkaa, mutta ennen kaikkea se on työtä ja toimintaa.
Kolmannen sektorin rooli turvallisuuden tuottamisessa on Suomessa tunnetusti merkittävä. Turvallisuusviranomaiset tukeutuvat hyvin usein vapaaehtoisten lisäkäsiin erilaisissa kriisitilanteissa. Tässä suhteessa on myös omat haasteensa.

Vapaaehtoistoiminnassa rekrytoinnin, osaamisen johtamisen ja sitoutumisen kysymykset ovat omanlaisiaan verrattuna ammattimaisiin organisaatioihin tai kansalaisvelvollisuuteen perustuvaan toimintaan. Vapaaehtoistoiminta tulee tuskin koskaan katoamaan. Nähtäväksi jää, onko aika kypsä uusille kansalaisuuden vivahteille ja velvollisuuksille, jotka tarjoavat valinnanvaraa oman kansalaisuuden
toteuttamiseen.

Lue koko artikkeli tästä.