Uusimmassa numerossa

 
facebook 0420copy       twitter-bird-blue-on-white

Pääkirjoitus: Vapaaehtoisuus – arvokas yhteiskunnan voimavara

Kylkiraudan syysnumerossa käsitellään vapaaehtoisuutta ja sen ilmenemisen perimmäisiä kysymyksiä. Mikä saa ihmisen käyttämään vapaa-aikaansa ja osaamistaan toisten auttamiseksi, yleensä jopa ilman taloudellista korvausta? Suomi on tunnetusti kaikenlaisen järjestötoiminnan luvattu maa, mutta miksi ja mikä on järjestöjen toimintalogiikka?

Lehden artikkeleissa esitellään turvallisuustoimintaan osallistuvien vapaaehtoisten henkilökohtaisia motiiveja sekä järjestötoiminnan ominaispiirteitä ja laajuutta viimeisimmän tutkimustiedon pohjalta. Myös kysymys velvoittavuudesta on keskiössä, koska turvallisuustoimintaan linkittyvä vapaaehtoisuus edellyttää usein sopimuksin vahvistettua sitoutumista.

Vapaaehtoisia maassamme riittää, mutta kuinka toimivaltaiset viranomaiset voisivat optimoida tämän voimavaran käyttöä? Haastankin lukijamme, ja erityisesti ”viranomaisprisman” läpi asiaa katsovat, pohtimaan kysymystä.

Erilaisten toimijoiden motiivien tunteminen ja vapaaehtoisuuden ominaispiirteiden ymmärtäminen – ja salliminen – ovat keskeinen osa toiminnasta vastaavien viranomaisten yhteistyöosaamista. Sen tulisi olla vastavuoroista, jotta omien tavoitteiden takaa olisi löydettävissä yhteisiä päämääriä. Tätä tavoiteltaessa kaikista asioista, kuten ideologisista näkökulmista, ei tarvitse olla samaa mieltä. Mielipiteiden tunnistaminen on kuitenkin tärkeää.

Lue koko pääkirjoitus tästä.