Uusimmassa numerossa

 
facebook 0420copy       twitter-bird-blue-on-white

Pääkirjoitus: Opetuksen evoluutio

Talvisodassa punnittiin itsenäisyyden kahden ensimmäisen vuosikymmenen aikana hankittu asevelvollisuusarmeijan osaaminen ja asenne, eli Puolustusvoimien koulutusjärjestelmän laatu. Kuukautta ennen jatkosotaa ylipäällikkö Mannerheim kiteytti asian päiväkäskyssään seuraavasti: ”Ankara, uhrautuva työ leimasi rauhan ajan vuodet, jolloin Kadettikoulun kasvatit nuorina upseereina juurruttivat sotilaan hyveet ja taistelijan taidon Suomen nuorisoon. ...tuli hetki, jolloin työn tulos oli näytettävä. Koe kestettiin – Suomi säilyi.”

Sotilaan hyveillä viitattaneen ennen kaikkea asenteeseen ja arvojen mukaiseen käyttäytymiseen. Taistelijan taidot taas edellyttävät vankkaa käytännön osaamista. Sotilaskoulutuksessa on siis kysymys sekä kasvatuksesta että oppimisesta. Pohdinta johtaa sotilaspedagogiikan ytimeen. Pedagogiikalla tarkoitetaan käsitystä siitä, miten opetus tulisi järjestää, sekä näkemystä sen kasvatuksellisista periaatteista. Opetuksen järjestelyjen suhteen tehtävillä valinnoilla on siis myös kasvatuksellisia seurannaisvaikutuksia.

Valmiuden ylläpitoon liittyvien asioiden korostuminen luo uusia perusteita sotilaspedagogisille valinnoille. Puolustus­ voimain komentajan Maanpuolustuskurssien avajaispuheen mukaisesti ”asevelvollisten koulutus on Puolustusvoimien toiminnan kovaa ydintä”.

Kehittyvä teknologia avaa uusia mahdollisuuksia myös opetukseen. Simulaattoreilla ja virtuaalitodellisuutta hyödyntävillä järjestelmillä asioita ja ilmiöitä voidaan opettaa uudella tavalla. Jokainen oppija saa toiminnastaan henkilökohtaisen palautteen. Hän myös ymmärtää entistä laajemmin ympärillä tapahtuvan toiminnan ja oman toimintansa vaikutuksen siihen. Virtuaaliopetuksessa palataan oppimisen perusasioiden äärelle: jokaisen yksilön oppimista voidaan tukea. Oikeutetusti sanotaan, etteivät pelit koskaan korvaa käytännön harjoittelua. Toivottavasti ne kuitenkin kehittävät myös käytännön harjoituksia. Yksittäisen sotilaan oppimispolku voidaan optimoida.

Lue koko pääkirjoitus tästä.