Uusimmassa numerossa

 
facebook 0420copy       twitter-bird-blue-on-white

Jukka Sonninen: Kokeilujen vuosi 2018

Varusmieskoulutusta on uudistettu kokonaisuutena viimeksi noin kaksikymmentä vuotta sitten. Jatkuvan parantamisen periaatteita noudattaen koulutuksen sisältöä ja opetusmenetelmiä on toki kehitetty ja parhaita käytänteitä jaettu kaiken aikaa, viimeksi osana puolustusvoimauudistusta.

Koulutuksen onnistumises­ta kertoo asevelvollisten, varusmiesten ja reserviläisten antama palaute. Kuluvankin vuoden varusmiesten loppukyselyissä on saavutettu erinomainen kokonaiskeskiarvo. Koulutusjärjestelmämme toimii hyvin. Kehittyvänä organisaationa Puolustusvoimien tavoitteena on parantaa entisestään sodan ajan joukkojen kyvykkyyttä, tehostaa koulutusta, hyödyntää simulaation mahdollisuuksia sekä parantaa yhteydenpitoa asevelvollisiin.

Pääesikunnan koulutusosaston johtaman tarkastelun perusteella on käynnistetty vaiheittain toimenpiteitä koulutuksen kehittämiseksi. Koulutusjärjestelmän rakennetta säädetään tehokkuuden ja vaikuttavuuden kohentamiseksi. Keskeistä on parhaiden osaajien hyödyntäminen, keskitettyjen opetuspalvelujen luominen sekä koulutuksen, kurssien ja harjoitusten entistä parempi tuotteistaminen. Tällä haetaan lisää kaivattua tavoitteellisuutta, mitattavuutta ja laatua. Uudistuksesta käytetään nimeä ”Koulutus 2020”.

Lue koko artikkeli  tästä.