Uusimmassa numerossa

 
facebook 0420copy       twitter-bird-blue-on-white

Rami Saari: Varusmiespalvelus nykyaikaan

Puolustusvoimien 100-vuotisuhlien lähestyessä on paikallaan pohtia, mitkä koulutuksen ja sotilaskasvatuksen käytänteet ovat seuranneet aikaansa ja mitkä jääneet junnaamaan menneeseen. Iso osa suorituskyvystämme ja toiminnastamme kuuluu ensimmäiseen luokkaan. Jälkimmäiseenkin kategoriaan jää paljon asioita, erityisesti asiakaspinnassamme joukko-osastoissa.

Digitalisaatio, syrjäytyminen, yksilöllisyyden korostuminen ja muut nyky-yhteiskunnan ilmiöt ovat saattaneet jäädä osin huomioon ottamatta nykypäivän sotilaskasvatuksessa. Helposti tulee tehtyä kuten aina ennenkin, jo aikanaan maatalousyhteiskunnassa hyviksi havaituin toimintatavoin.

Olen saanut viime vuosina palvella joukko-osastoissa, ja valitettavasti havaintoni kahden suuren joukko-osaston käytänteistä tukevat yllä kirjattua: tehdään niin kuin ennenkin. Muutokset ovat vaikeita, kun vanha koulutuskulttuuri välittyy ikäluokalta toiselle.

Tavoitteena on, että asevelvollinen kokee Puolustusvoimat nykyaikaiseksi, oikeudenmukaiseksi ja järkeväksi pai­ kaksi, jossa hänestä pidetään huolta ja jossa hänelle etsitään hänen kykyjään vastaava sodan ajan tehtävä.

Lue koko artikkeli  tästä.