Uusimmassa numerossa

 
facebook 0420copy       twitter-bird-blue-on-white

Jussi Niinistö: Ei kynällä, vaan raudalla – puolustusselonteon toimeenpano

Valtioneuvoston puolustusselonteko annettiin eduskunnalle tämän vuoden helmikuussa. Eduskunta käsitteli selontekoa perusteellisesti ja hyväksyi sen juhannuksen alla. Nyt vuorossa on toteutus. Puolustusministeriö on ohjauskirjeellään antanut lisäperusteita Puolustusvoimille selonteon toimeenpanemiseksi.

Selonteon keskeinen lähtökohta on, että Suomen puolustuskyky on mitoitettava muuttuneisiin turvallisuusympäristön vaatimuksiin. Näin ollen Suomi vahvistaa kansallista puolustuskykyään ja tiivistää kansainvälistä puolustusyhteistyötä. Muutos edellyttää puolustukselta nopeasti käyttöön saatavaa tehokasta sotilaallista suorituskykyä. Puolustuskykymme on oltava monipuolinen. Sen on sovelluttava sotilaalliseen painostukseen, nopeasti kehittyvään uhkaan ja laajamittaisen hyökkäyksen torjuntaan. Avainsanaksi nousee valmius.

Ensimmäistä kertaa laadittu puolustusselonteko oli merkittävä kehitysaskel. Se on strateginen linjapaperi pitkälle 2020-luvulle. Selonteon ohjauskirjeellä tarkennettiin selonteon mukaisten linjausten toimenpanoa.

Suomea ei kuitenkaan puolusteta pelkillä selonteoilla. Meidän on toimeenpantava selonteon linjaukset tinkimättä ja varattava puolustukselle toimeenpanon edellyttämät resurssit. Vain siten voimme ylläpitää ja kehittää määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti puolustuskykyämme. Tämä työ on jo aloitettu.

Lue koko artikkeli on tästä.