Uusimmassa numerossa

 
facebook 0420copy       twitter-bird-blue-on-white

Markku Myllykangas: Valmiutta kaiken varalle

Toimintaympäristössämme tapahtuneet muutokset edellyttävät entistä nopeampaa reagointikykyä, ei pelkästään Puolustusvoimilta vaan kaikilta kokonaisturvallisuuden toimijoilta. Avainsana on valmius.

Monet puolustusselonteon kirjaukset kehittävät toteuduttuaan Puolustusvoimien valmiutta. Niistä voidaan mainita muun muassa lisärahoitus, sodan ajan joukkovahvuuden lisäys, vapaaehtoisen maanpuolustustyön kehittäminen sekä strategiset suorituskyky-, kyberpuolustuskyky- ja puolustusyhteistyöhankkeet.

Perinteisten sotilaallisten uhkien lisäksi Suomi varautuu entistä monitahoisempiin uhkiin ja kriiseihin, joissa yhdistyvät sotilaalliset ja ei-sotilaalliset keinot. Ulkoinen ja sisäinen turvallisuus kytkeytyvät toisiinsa yhä kiinteämmin. Varautuminen toteutetaan kokonaisturvallisuuden toimintamallin mukaisesti kehittämällä säädöspohjaa. Ulkoisia uhkia vastaan ylläpidettävä puolustuskyky on osa Suomen kokonaisturvallisuutta ja yksi yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista.

Puolustusvoimat tukee sisäisestä turvallisuudesta vastaavia ja muita viranomaisia virka-apupyyntöjen ja yhteistyöjärjestelyjen mukaisesti. Suomalainen asevelvollisuus ja kansalaisten maanpuolustustahto vahvistavat yhteiskunnan kriisinsietokykyä. Kokonaisturvallisuuden toimintamalli muodostaa hyvän poikkihallinnollisen perustan laaja-alaisten turvallisuusuhkien hallintaan.

Lue koko artikkeli  tästä.