Uusimmassa numerossa

 
facebook 0420copy       twitter-bird-blue-on-white

Pääkirjoitus: Kadettiupseerit kansainvälistyneen yhteiskunnan palveluksessa

Tänä päivänä Suomesta ei taida löytyä enää sellaista maininnan arvoista toimialaa, joka ei jollain tavalla olisi tekemisissä kansainvälisyyden kanssa. Kansainvälisyys ei enää tarkoita pelkästään ulkomailla työskentelyä, vaan myös työ kotimaan kamaralla on vahvasti kietoutunut monikansalliseen ja -kulttuuriseen yhteistyöhön. Ulkopolitiikkamme suuntaviivojen mukaisesti kansainvälisyys näkyy tänä päivänä entistä enemmän myös Puolustusvoimien toiminnassa.

Suomen turvallisuuspolittiisen keskustelun näkökulmasta kulunut vuosi on ollut erityisen mielenkiintoinen. Hallitus on antanut selontekonsa eduskunnalle. Kiitos parlamentaarisen työskentelyn läpinäkyvyyden, jokainen kansalainen voi halutessaan selvittää yksityiskohtaisesti, millainen on valtionjohdon ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittinen tahtotila. Mietintöjen ja valiokuntien lausuntojen lisäksi voi eduskunnan verkkosivuilta lukea eri puolueiden ja jopa yksityisten kansanedustajien kannanottoja hallituksen esityksiin.

Myös tulevaisuudessa Suomen kansainvälinen yhteistyö etenee aiemmin viitoitetulla polulla. Selonteon mukaan Euroopan unioni on Suomelle sekä turvallisuuspoliittinen ratkaisu että arvoyhteisö. Esimerkiksi Krimin tilannetta ja Venäjän talouspakotteita koskevissa kysymyksissä Suomi seisoo lännen rintamassa. Niistä huolimatta Suomen ja Venäjän suhteet ovat luottamukselliset. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön sanoja lainaten: ”Venäjä tietää, että kuulumme länteen”. Saman käsityksen vahvisti haastattelussaan Venäjän suurlähettiläs.

Puolustusselonteossa Ruotsi ja Yhdysvallat on mainittu Suomelle tärkeiksi kumppaneiksi sotilaallisessa yhteistyössä. Linjaus ei ole uusi, joten sotilaiden on helppo jatkaa jo käynnissä ollutta hyvää yhteistyötä näiden valtioiden asevoimien kanssa. Ruotsin osalta kiinnostavaa on se, että selonteon mukaan ”kahdenvälisen puolustusyhteistyön syventämiselle ei aseteta ennakkoon rajoitteita”.

Lue koko pääkirjoitus.