Verkkolehden artikkeli- ja blogiarkisto

 
facebook 0420copy       twitter-bird-blue-on-white

Kylkirauta 1/1995 (186.)

 kr1 1995


 
Kylkirauta 1/1995  (186.) (pdf)

sisältö
Haasteita -1. pääkirjoitus Kari Sainio, päätoimittaja 3
Tietämisen ja osaamisen voima - 2. pääkirjoitus Jussi Hautamäki, kadettikunnan puheenjohtaja 5
On aika panostaa henkilöstöön - PLM:n kansliapäällikkö Pertti Nykänen 6
Euroopan unioni ja puolustuskykymme uskottavuus - Veikko Pentti, turvallisuuskasvatuksen dosentti 10
Hajahavaintoja tulosajattelun alkutaipaleelta - everstiluutnantti Antti Harju 12
Havaintoja rauhan ajan organisaation kehittämisestä, sen syistä ja seurauksista sekä suunnitteluprosessista - majuri Tomi Kivelä  18
Johtaako nainen eri tavalla? Lainsäädäntöjohtaja - Kaarina Buure-Hägglund 22
Naisena Suomen Puolustusvoimissa - Sairaanhoitaja Liisa Karhula 28
Operaatiot vailla vertaa - majuri Veli-Pekka Parkatti tarkastelee psykologisen sodankäynnin mahdollisuuksia 32
Ruotsin puolustusvoimat koettuna ruohonjuuritasolta - majuri Anders Gardberg  38
Menestyksen jatkuminen ei ole automaatio - Kolumni - Sampo Ahto 42
Yleisesikuntaupseerikurssit - osa puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen ylemmän johdon koulutusta! - Kapteeni Jukka Valkeajärvi tarkastelee maasotalinjan opiskelua 44
Pääsihteerin palsta 48
Muistamisia 49
Kirjat 52
Constantem Decorat Honor 54
In Memoriam 56