Verkkolehden artikkeli- ja blogiarkisto

 
facebook 0420copy       twitter-bird-blue-on-white

Kylkirauta 2/1991 (171.)

 kr2 1991


 
Kylkirauta 2/1991  (171.) (pdf)

sisältö
Maanpuolustus on yhteistyötä - Pääkirjoitus 4
Juhlavuoden merkitys - Antero Karvinen 5
Sotavarusteteollisuus Suomessa - Ruudista huippuelektroniikkaan - Kenraalimajuri Timo Merjola 6
Sensuuri ja propaganda sodankäynnin välineinä - Totta vai tarua Persianlahdella - Evl Kari Kokkonen 12
Kolumni - Mitä Persianlahden sota palautti mieleeni - Evl Sampo Ahto 16
Sotilasjohtaminen siviilijohtajan silmin - Onko sotilai­den johtamismenetelmät aikansa eläneet? - Johtaja Jarmo Raulo 18
Neuvostoliiton Itämeren laivasto - Muuttuuko laivaston asema ja tehtävät tulevaisuudessa? - Maisteri Juha Harjula 22
Upseeri jalvai herrasmies? - Onko tapakulttuuri unohtunut - Osaammeko käyttäytyä luontevasti - Maj Jorma Salovaara 26
Kiinan upseeristo - Eri maiden upseeristoja käsittelevä kirjoitussarja alkaa 30
Kenraaliluutnantti Aapo Savolaisesta Kadettikunnan kunniajäsen 33
Everstiluutnantti Olavi Kyllösestä vuoden kadettiupseeri  34
Pääsihteerin palsta 36
Taululahjoitus Kadettikunnalle 38
Kadettioppilaskunta tänään - Kadettitoverikunnasta Kadettioppilaskuntaan - Kad Jarkko Miettinen 40
70-vuotisjuhlaseminaari Kadettikoululla - Ev Martti Sinenna 41
Maanpuolustus on luonnollinen asia - Evl Niilo Hakala 43
Kirjoituskilpailun satoa - Naisnäkökulma maanpuolustukseen - Itsenäisyyden merkitys minulle 44
Kirja-arvostelut 47
Jatkosodan syttymisestä 50 vuotta - Kadettien ajatuksia huhtikuussa 1941 52
Kylkiraudan historiasta - Evl Markku Iskanius 54
In Memoriam 55
Itse asiasta 56