Page 6 - KYLKIRAUTA 2/2018
P. 6

Kuvat Puolustusvoimat, kuvanmuokkaus Pasi Väätäinen

                           Rannikkojääkärit nousevat maihin. Suomen puolustaminen poikkeusoloissa perustuu asevelvollisuu-
                           den kautta tuotettuun reserviin. Pikkukuvassa suomalaisia ohjusveneitä ja miinalaiva sekä ruotsalai-
                           nen rannikkokorvetti.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11