Page 4 - KYLKIRAUTA 2/2018
P. 4

SisältöYMKKI                      	1 Sata vuotta isänmaan turvana

  Vyötti miekan vyötärölle              	 Vesa Valtonen
  kupeellensa Kylkiraudan.
                            	3 Satavuotiaan identiteetti
 Teiss’ on taiston tulta, peistä,
 kylmyyttä myös Kylkirauan.              	 Kim Mattsson

         – Eino Leino             	4 Puolustusvoimat 100 vuotta

  Kadettikunta ry on itsenäi-            	 Jarmo Lindberg
sen Suomen kadettikouluissa
upseerin tutkinnon suorittanei-            	8 Sata vuotta aktiivista puolustuspolitiikkaa
den upseerien ja Maanpuolus-
tuskorkeakoulussa opiskelevien             	 Jussi Niinistö
kadettien maanpuolustusaat-
teellinen veljesjärjestö.               	12 Yhteinen satavuotias

               PÄRISTÖMER        	 Paula Lehtomäki

            M4I4L1J Ö M Ä7R6K3T       	16 Sata vuotta uhkalähtöistä puolustussuunnittelua
            PPaAailianntooetktuusototiete
                            	 Vesa Tynkkynen
                 14203441 50607889
                            	22 Puolustusvoimien ensimmäinen vuosisata
KYLKIRAUTA
                            	 Mikko Karjalainen
Kadettikunta ry:n jäsenlehti
vuodesta 1935, N:o 279, 2/2018 ilmestyy        	26 Ilmavoimat 100 vuotta
neljä kertaa vuodessa
painos 6 700 kappaletta                	 Veikko Heinonen
Tilaukset, osoitteenmuutokset ja laskutus
Sabina Krogars, puh. 09 490 759            	30 Tuntematon suomalainen kansalaissotilasarmeija
sabina.krogars(at)kadettikunta.fi
Kadettikunnan toimisto                 	 Juha Mälkki
Eino Leinon katu 12 E 64, 00250 Helsinki
Tilaushinnat                      	34 Ajan kaikuja
Vuosikerta 30,00 e, irtonro 10,00 e
Painopaikka                      	 Pekka Hämäläinen
Painotalo Plus Digital Oy
Lahti 2018                       	36 Isänmaan nuoret puolustajat
ISSN 0454-7357                     	 Hannu Luotola
Kansi                         	40 Maanpuolustustahto
Kuvat Jarno Riipinen ja                	 Risto Sinkko
SA-kuva                        	44 Sata vuotta Vapaudenristejä
Kansi Pasi Väätäinen                  	 Antti Matikkala
                            	50 Arvomerkkien keräily sotilasperinnetyönä
                            	 Seppo Simola
                            	54 Kadettikoulun meripuolustusosasto Laatokalla
                            	 R.t.-kadetti numero 93
                            	56 Perinnetietoutta
                            	57 Pääsihteerin palsta
                            	58 Tapahtumia, kurssien kuulumisia ja muuta ajankohtaista
                            	79 Kolumni
                            	80 In memoriam

                            LEHDEN TOIMITUS            Seuraava numero
                            Päätoimittaja             Seuraavaan numeroon tarkoitetun
                            Eversti, ST Vesa Valtonen       tekstimater­ iaalin on oltava toimituksella
                            vesa.valtonen(at)kylkirauta.fi    (toimitus(at)kylkirauta.fi) ja kuvamate­riaalin
                            Puh. 0295140700            kuvatoimittajalla 27.8.2018 mennessä.
                            Artikkeli- ja kirjallisuustoimittaja Kuvat tulee toimittaa joko digitaalisessa
                            Eversti evp Hannu Liimatta      muodossa tai paperikuvina. Digikuvien tulee
                            puh. 040 832 0684           olla jpeg-muodossa vähintään 300 dpi:n
                            hannu.liimatta(at)kylkirauta.fi    resoluutiolla.
                            Kuvatoimittaja            Ei internetkuvia, kaavioita, taulukoita
                            Majuri Pasi Väätäinen         eikä Powerpoint-kuvia. Toimitus muokkaa ja
                            pasi.vaatainen(at)kylkirauta.fi    lyhentää artikkeleita tarvittaessa.
                            Puh. 0299 800             Toimitus päättää sisältösuunnittelun yhtey­
                            Ulkoasu                dessä, mikä osa materiaalista julkaistaan
                            Toimitussihteeri Sabina Krogars    paperilehdessä ja mikä osa verkkolehdessä.
                            sabina.krogars(at)kylkirauta.fi    Ilmoitusmyynti ja aineistot
                            Verkkotoimittaja           Infolead Oy
                            Everstiluutnantti evp Kari Sainio   miikka.heikkinen(at)infolead.fi
                            kari.sainio(at)kylkirauta.fi     Puh. +358 40 743 9789
                            Kylkiraudan verkkolehti        www.infolead.fi
                            www.kylkirauta.fi           Kadettikunnan verkkosivut
                                               www.kadettikunta.fi
                                               www.facebook.com/kadettikunta
                                               Twitter(at)kadettikunta
   1   2   3   4   5   6   7   8   9