Page 4 - Kylkirauta 4/2017
P. 4

Vyötti miekan vyötärölleYMKKI           Sisältö
  kupeellensa Kylkiraudan.
                           1	 Opetuksen evoluutio
 Teiss’ on taiston tulta, peistä,
 kylmyyttä myös Kylkirauan.             	 Mika Kalliomaa

         – Eino Leino            3	 Kadettiupseerit kohti Puolustusvoimien juhlavuotta

  Kadettikunta ry on itsenäi­           	 Kim Mattsson
sen Suomen kadettikouluissa
upseerin tutkinnon suorittanei­           4	 Kokeilujen vuosi 2018
den upseerien ja Maanpuolus­
tuskorkeakoulussa opiskelevien            	 Jukka Sonninen
kadettien maanpuolustusaat­
teellinen veljesjärjestö.              	8 Varusmiespalvelus nykyaikaan
                           	 Rami Saari
              PÄRISTÖMER        	12 Voiko sotimaan oppia ilman hikeä ja kipua?
                           	 Kari Nisula
              MILJÖMÄRKT        	18 Johtajat tarvitsevat tunneälykkyyttä
                PAaliantoetkusottie 	 Heli Häyrynen
                14203441 50607889  22	 Maanpuolustuskorkeakoulun pitkä taival ja tulevaisuus

                           	 Juha Mäkinen

                           	28 Neuvottelukunta rehtorin keskustelufoorumina
                           	 Markku Löytönen
                           	30 Pedagoginen menetelmäpakki Hürtenwaldissa
                           	 S Eklund, O Lassenius, T Pollock ja M Streng
                           	34 Tunnustettua kriisinhallintakoulutusta
                           	 Jukka-Pekka Schroderus
                           36	 Kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamalli

                           	 Vesa Valtonen

                           	40 Suomen pitkä tie kriisinhallintaan
                           	 Kalle Liesinen
                           	43 Perinnetietoutta
                           	 Marko Palokangas
                           44	 Pääsihteerin palsta
                           65	 Constantem Decorat Honor
                           71	 Kolumni
                           72	 In memoriam

KYLKIRAUTA                      LEHDEN TOIMITUS            Seuraava numero
                           Päätoimittaja             Seuraavaan numeroon tarkoitetun tekstima-
Kadettikunta ry:n jäsenlehti             Eversti, ST Mika Kalliomaa      teriaalin on oltava toimituksella (toimitus(at)
vuodesta 1935, N:o 277, 4/2017            mika.kalliomaa(at)kylkirauta.fi    kylkirauta.fi) ja kuvamate­riaalin kuvatoi-
ilmestyy neljä kertaa vuodessa            Puh. 0299 800             mittajalla 5.2.2018 mennessä. Kuvat tulee
painos 6 700 kappaletta               Artikkeli- ja kirjallisuustoimittaja toimittaa joko digitaalisessa muodossa tai
Tilaukset, osoitteenmuutokset ja laskutus      Eversti evp Hannu Liimatta      paperikuvina. Digikuvien tulee olla jpeg-
Sabina Krogars, puh. 09 490 759           puh. 040 832 0684           muodossa vähintään 300 dpi:n resoluutiolla.
sabina.krogars(at)kadettikunta.fi          hannu.liimatta(at)kylkirauta.fi    Ei internetkuvia, kaavioita, taulukoita
Kadettikunnan toimisto                Kuvatoimittaja            eikä Powerpoint-kuvia. Toimitus muokkaa ja
Eino Leinon katu 12 E 64, 00250 Helsinki       Majuri Pasi Väätäinen         lyhentää artikkeleita tarvittaessa.
                           pasi.vaatainen(at)kylkirauta.fi    Toimitus päättää sisältösuunnittelun yhtey­
Tilaushinnat                     Puh. 0299 800             dessä, mikä osa materiaalista julkaistaan
Vuosikerta 30,00 e, irtonro 10,00 e         Ulkoasu                paperilehdessä ja mikä osa verkkolehdessä.
                           Toimitussihteeri Sabina Krogars    Ilmoitusmyynti ja aineistot
Painopaikka                     sabina.krogars(at)kylkirauta.fi    Infolead Oy
Painotalo Plus Digital Oy              Verkkotoimittaja           miikka.heikkinen(at)infolead.fi
Lahti 2017                      Everstiluutnantti evp Kari Sainio   Puh. +358 40 743 9789
ISSN 0454-7357                    kari.sainio(at)kylkirauta.fi     www.infolead.fi
                           Kylkiraudan verkkolehti        Kadettikunnan verkkosivut
Kansi                        www.kylkirauta.fi           www.kadettikunta.fi
Kuvat Jarno Riipinen ja                                  www.facebook.com/kadettikunta
Porin prikaati. Kansi Pasi                                 Twitter(at)kadettikunta
Väätäinen.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9