Uusimmassa numerossa

 
facebook 0420copy       twitter-bird-blue-on-white

Etsi sivustosta

Kokonaisturvallisuuden kelpoisuus puntarissa

Branders

Tämän vuoden alussa saimme uutta tieteellistä tutkimustietoa kokonaisturvallisuudesta, kun hallintotieteiden maisteri Minna Branders Tampereen yliopistosta väitteli aiheesta ”Kokonainen turvallisuus? Kokonaisturvallisuuden poliittinen kelpoisuus ja hallinnollinen toteutettavuus”. Laadullisessa tutkimuksessaan Branders käsittelee kokonaisturvallisuutta ”julkisena toimintapolitiikkana, ja sitä tarkastellaan sekä monimutkaisena ja yhteenkietoutuneena ilmiönä että turvallisuuspoliittisena strategiana”.

Brandersin tutkimus nojautuu vahvaan teoriapohjaan ja menetelmäosaamiseen. Tutkimus tuottaa uutta ja mielenkiintoista tietoa erityisesti turvallisuusdiskurssista konnotaatioineen ja turvallisuusilmiöiden dynamiikasta. Muun muassa pohdinta yhteiskunnan turvallisuusstrategian (Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010) uhkamallien relevanttiudesta on mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä.

Maavoimien taistelu 2015 sosiologisesta näkökulmasta

Maavoimien taistelu

Maavoimat on aloittanut taistelutapansa uudistamisen, jonka tavoitteena on nykyaikaiseen sodankäyntiin soveltuvat iskukykyiset maavoimien joukot. Uudistustyö koskee jalkaväessä kaikkia alueellisia joukkoja: operatiivisesta suunnittelusta ja organisaatioista aina taktiikan, toimintatapojen, käyttöperiaatteiden, kaluston ja koulutuksen uudistamiseen.

Maavoimien uuden taistelutavan, Maavoimien taistelu 2015, keskeisin muutos on jalkaväkijoukkojen ja aselajien tapa taistella.

Suomen sotilassosiologinen seura juhlisti 20-vuotista taivaltaan juhlaseminaarilla ja erityisellä historiaansa keskittyneellä juhlalla marraskuussa 2013. Seminaarissa päädyttiin muun muassa toteamukseen, että puolustusvoimauudistuksen kautta joukkomme, johtamisemme ja koulutusmenetelmämme kohtaavat lähitulevaisuudessa myös mittavan sosiologisten haasteiden kokonaisuuden. Seminaarista ja juhlan esityksistä on nyt julkaistu kirja "Maavoimien taistelu 2015 sosiologisesta näkökulmasta".

 Voit lukea kirjan tästä linkistä . Kirja löytyy myös seuran omilta kotisivuilta (linkki).